Evde Klinik Araştırma Viziti

Omega Araştırma, klinik araştırmalardaki 25 yıllık tecrübesini “Evde Klinik Araştırma” hizmetleriyle araştırma merkezlerinden, gönüllülerin evine taşıyor. 

Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesinde ve hasta bakım kalitesinin artmasında önemli rol oynayan klinik araştırmalar, planlanmasından yürütülmesine, sonuçlanmasından raporlanmasına kadar disipliner bir ekip çalışmasını gerektirmektedir. 

Evde vital bulguların değerlendirilmesi, gerekli anketlerin uygulanması, kan/idrar alımı, gönüllülere araştırma ürünü teslim edilmesi, ilaç sayımı, advers olayların saptanması ve raporlanması, numunenin evden merkezi laboratuvara gönderimi hizmetleri, deneyimli hemşireler veya gerekirse hekimler tarafından yapılmaktadır.

Doctor writing on clipboard during home visit
Medical nurses doing teamwork

#1

1. ETKİLİ İLETİŞİM

Evde hasta viziti organizasyonunda koordinasyon bütünlüğü, Sorumlu Araştırıcı Hekim, Merkez, Saha görevlisi, hasta ve hizmet sağlayıcı arasında etkili iletişimle sağlanır.

Evde vizitin başından sonuna kadar tüm süreçlerin doğru ve eksiksiz tamamlanması için telefon ve e-posta yoluyla sürekli iletişimde kalınmaktadır. Sürekli iletişim evde vizitin hızlı ve güvenli olarak tamamlanmasını sağlamaktadır.

2. EVDE VİZİT EKİBİ

Türkiye’de bulunan 81 ilde Omega-Care portföyünde anlaşmalı 250’nin üzerinde hemşire ve 90’ın üzerinde hekim bulunmaktadır. Klinik araştırma tecrübesi, terapötik alan tecrübesi, varsa pediyatrik ya da neonatal hemşirelik gibi özel alanlarda çalışma deneyimi ve hasta iletişim becerileri hekim ve hemşirelerin seçilmesi süreçlerinde kullanılan temel parametreler arasındadır. Hekim, hemşire ve diğer sağlık personelimiz pek çok klinik araştırmada aktif olarak görev almış olup, yeni klinik araştırmalar için ideal bir ekibin üyeleridirler.

Araştırma protokolüyle uyumlu olacak şekilde, şehirlere göre hemşire ve gerekirse hekimlerden oluşan ekip kurulur.

#2

Team of medical doctors
Webcam online screen of asia sick people or patient remote consult in telehealth

#3

3. EVDE VİZİTİN PLANLANMASI

Klinik araştırma merkezindeki Sorumlu Araştırıcıdan (PI) araştırma gönüllüsüne ev viziti yapılması konusunda imzalı ‘Hekim Talep Formu’ (PoF) alındıktan sonra evde vizit programı oluşturulur. Omega-Care’e elektronik ortamda iletilen imzalı güncel PoF kullanılarak ev vizitleri planlanır. Gönüllünün sağlık durumuna göre Sorumlu Araştırıcı tarafından vizit tarihleri değiştirilebilir ve planlanmamış (unscheduled) vizitler eklenebilir. Böyle durumlarda, imzalı güncel PoF ile vizit programı tekrar oluşturularak Omega-Care’e eletronik ortamda iletilir, evde vizit ekibi derhal bilgilendirilir ve istenen tarihte vizit/ler gerçekleştirilir.

4. EVDE VİZİT EKİBİNİN BELİRLENMESİ, YETKİLENDİRİLMESİ VE EĞİTİMİ

Araştırma gönüllüsünün bulunduğu ilde görevlendirilecek hemşire ve yedeği Omega-Care portföyü içerisinden özenle seçilerek belirlenir. Hemşire yetkilendirmesi TİTCK ve Etik Kurul’a yapılacak olan başvuru ve bilgilendirmeler sonrasında ilk vizitten önce tamamlanır. Evde vizit ekiplerinin vizit öncesi gerçekleştirilecek olan eğitimleri “İyi Klinik Uygulamalar Eğitimi (İKU)”, “Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) ve Tehlikeli Madde Düzenleme (DGR) eğitimi”, “Klinik Araştırma Çalışma Protokolü Eğitimi”, “Laboratuvar eğitimleri” ve “Kaynak Dokümantasyon eğitimi”ni kapsayan kapsamlı bir program dahilinde gerçekleştirilir.

#4

Doctor desk with documents and stethoscope
Preparing blood samples for centrifuge

#5

5. BİYOLOJİK MADDE TRANSFERİ PLANLAMASI

Evde vizit planlaması dahilinde gönüllüden alınacak biyolojik materyallerin yurt içi merkez ve yurt dışı merkez laboratuvarlarına transferi için kurye ve gümrük işlemleri planlanarak transfere hazır hale getirilir.

6. EVDE VİZİT MATERYALLERİN SAĞLANMASI

Ev vizitlerinde hemşirenin kullanacağı koruyucu ekipmanlar, araştırma protokolünde tanımlanan ve hastanın yaşam bulgularının ölçümünün sağlanması için gerekli cihazlar (tansiyon aleti, ateş ölçer, oksimetre, tartı, EKG vb), laboratuvar testleri için örnek kapları (kan tüpleri, idrar kabı vb), santrifüj, kaynak dokuman vb bütün malzeme ve materyal vizit öncesinde hazır hale getirilerek ev viziti öncesinde hemşireye ulaştırılır. Bu malzemeler her klinik araştırmada farklılık gösterebildiği için hazırlık aşamasında çalışma protokolüne göre temin edilir.

#6

Medical nurse doing checkup to senior man patient during coronavirus outbreak home visit
Filling medical insurance form

#7

7. ARAŞTIRMA ÜRÜNÜ TRANSFERİ

Araştırma protokolünde gerekli görüldüğü durumda, araştırma ürününün gönüllüye ulaştırılması ve kullanımının takibi hemşire tarafından sağlanır. Araştırma ürününün gönüllüye ulaştırılması sırasında uygulanacak transfer prosedürleri Omega-Care araştırma ürünü transfer SOP’sinde tanımlanmıştır.

8. EVDE VİZİTİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Çalışma protokolü ve ‘Hekim Talep Formu’ na uygun olarak gönüllüden alınan kan, idrar vb biyolojik materyal IATA’ya uygun şeklide transfer edilmek üzere hazırlanarak gönüllünün evine belirlenen saatde gelen kuryeye teslim edilir. Vizit sırasında kaynak dokumanda bulunan hasta gözlemi, vital bulgu kaydı, advers olay takibi, araştırma ürününün kullanım durumu vb bilgileri içeren kaynak doküman hemşire tarafından eksiksiz olarak doldurulur. Ev vizitinin sonunda sonraki ev viziti tarihi konusunda gönüllüye bilgilendirme yapılır. Hemşire vizit sonunda bütün tıbbi atıkları ilgili SOP’ye uygun olarak toplayarak gönüllünün evinden ayrılır.

#8

female doctor standing near senior patients in clinic
Filling medical insurance form

#9

9. KAYNAK DOKÜMAN VE YÖNETİMİ

Çalışma protokolüne uygun olarak hazırlanan kaynak doküman vizit sonrasında kontrol edilmek amacıyla elektronik olarak “Evde Vizit Koordinatörü”ne gönderilir. Evde vizit koordinatörü tarafından kontrol edilen kaynak dokuman 24 saat içinde e-posta yoluyla merkeze ulaştırılır. Kaynak dokümanların doğru ve eksiksiz doldurulduğu Merkez Saha Koordinatörü tarafından onaylandıktan sonra orijinal kaynak dokuman 48 saat içinde kargo ile merkeze gönderilir.

Çağrı Merkezini Arayın, Hemen Destek Olalım.

Klinik Araştırma Destek Hizmetleri Formunu Doldurabilirsiniz.

Araştırma protokolü, merkez sayısı ve ilgili şehirleri, ev vizitlerinde yapılacak işlemler gibi detayları daha iyi anlamamız için lütfen yandaki formu doldurun. Omega Care ekibimiz en kısa süre içerisinde sizin ile iletişime geçecektir.

Klinik Araştırma Ev Vizitleri
Araştırma destekleyicisi/sponsoru yazınız.
Proje adını veya CT.Gov tanımlayıcı numarasını yazınız.
Araştırmanın endikasyonunu seçiniz.
Araştırmada yer alan toplam merkez sayısını yazınız.
Araştırma protokolünde belirlenmiş proje süresi boyunca yapılması planlanan ev ziyareti sayısını yazınız.
Araştırma ile ilgili detaylı bilgileri yazınız.
Evde Sağlık Evinize gelsin.

Sorularınızı cevaplayalım, evinize sağlık getirelim.

İletişim formunu doldurarak bize gönderin, size en kısa sürede ulaşalım.

– Omega Çare  Evde Sağlık Hizmetleri, teknoloji odaklı hizmet anlayışı ile kendinizi en rahat hissettiğiniz ortamda sağlık hizmeti sunuyor.  – Omega Çare  With its technology-oriented service approach, Home Health Services offers health services in the environment where you feel most comfortable. 
Mesaj gönder
Selam, size nasıl yardımcı olabiliriz?